Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah

Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah

Thoriqoh ini adalah sebuah thoriqoh gabungan dari Thoriqoh Qadiriyah dan Naqsabandiyah (TQN).

Thoriqoh ini didirikan oleh Syaikh Ahmad Khotib Sambas yang dikenal sebagai penulis kitab Fathul ‘arifin.

Sambas adalah nama sebuah kota di sebelah utara Pontianak, Kalimantan Barat.

Syaikh Naquib al-‘Attas mengatakan bahwa TQN tampil sebagai sebuah thoriqoh gabungan karena Syeikh Sambas adalah seorang Syeikh dari kedua thoriqoh dan mengajarkannya dalam satu versi yaitu mengajarkan dua jenis dzikir sekaligus yaitu dzikir yang dibaca dengan keras (jahr) dalam  thoriqoh qadiriyah dan dzikr yang dilakukan dalam hati (khafi) dalam thoriqoh naqsabandiyah.
Pengembangan ajaran thoriqoh ini yang kelihatannya baru dikenal di Asia Tenggara memang bermula dari kitab Fathul ‘Arifin. Walaupun murid Syeikh Sambas yang utama yaitu Syeikh Abdul Karim Banten tampaknya tidak mengembangkan ajaran TQN secara luas namun generasi sesudahnya terutama di pusat-pusat TQN di Jawa, Qadiriyah Naqsabandiyah relatif maju dan berkembang dengan pesat.
Sumber: walijo.com
Baca juga:  Riwayat Tariqoh Syadziliyyah

Tags: #Naqsabandiyah #Qadiriyah #Qadiriyah Naqsabandiyah

Pengalaman Spiritual Pendiri Tariqat Naqsyabandiyah
Pendiri Tariqat Naqsyabandiyah adalah Syeh Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘alaih. Pada suatu riwayat beliau berkata:
Asal Mula Tarekat Naqsyabandiyah
Tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat yang luas penyebarannya, umumnya di wilayah Asia,
Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot
Zuhud Syariat Dan Zuhud Haqiqot, Zuhud berasal dari kata “zahida-yazhudu-zahaadatan” artinya sedikit, menganggap sedikit,
Riwayat Tariqoh Syadziliyyah
Tariqoh Syadziliyyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Syadzili, yang berasal dari Syadzilah Tunisia, dan

Tinggalkan pesan "Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah"