Orang yang Alim Billah itu ialah orang yang Mengenal Dzat Allah, SifatNya dan AsmaNya, serta Afa’alNya. Allah menyertai Ilmunya dan