Tag: Ramalan

RAMALAN RONGGOWARSITO TENTANG KEMAKMURAN INDONESIA TAHUN 2025

Permalink to RAMALAN RONGGOWARSITO TENTANG KEMAKMURAN INDONESIA TAHUN 2025
RAMALAN RONGGOWARSITO TENTANG KEMAKMURAN INDONESIA TAHUN 2025 Raden Ngabehi Ronggowarsito adalah salah satu pujangga besar keraton solo yang lahir pada hari Senin legi pada tanggal 15 maret tahun 1802 dan wafat pada hari rebo pon pada tanggal 15 desember tahun 1873. Beliau adalah pujangga yang terkenal karena menggubah Jongko Joyoboyo, yaitu kitab ramalan yang sangat

JANGKA JAYABAYA: WOLAK-WALIKING JAMAN

Permalink to JANGKA JAYABAYA: WOLAK-WALIKING JAMAN
“JANGKA JAYABAYA: WOLAK-WALIKING JAMAN !” Iki tandhane yen wong bakal nemoni wolak-waliking jaman (Ini pertanda orang akan mengalami terbolak-baliknya Jaman) WONG BENER thenger-thenger (orang baik termangu), WONG SALAH malah bungah (orang salah malah bahagia). WONG APIK ditampik-tampik (orang baik ditolak), WONG JAHAT munggah pangkat (orang jahat naik pangkat), WONG LUGU kebelenggu (orang lugu terbelenggu), WONG

SERAT JOYOBOYO TENTANG ZAMAN

Permalink to SERAT JOYOBOYO TENTANG ZAMAN
*SERAT JOYOBOYO* Mbesuk yen wis ono kreto tanpa jaran.. Tanah Jowo kalungan wesi.. Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang.. Kali ilang kedhunge.. Pasar ilang kumandange.. Iku tondo yen tekane jaman Joyoboyo wis cedhak.. Bumi soyo suwe soyo mengkeret.. Sekilan bumi dipajeki.. Jaran doyan mangan sambel.. Wong wadon nganggo pakeyan lanang.. Wong lanang koyo wong wadon.. Iku

RAMALAN JOYOBOYO TENTANG KONDISI JOKOWI SAAT INI

Permalink to RAMALAN JOYOBOYO TENTANG KONDISI JOKOWI SAAT INI
• RAMALAN JAYABAYA, MIRIP DENGAN SITUASI JOKOWI SAAT INI • JANGKA JAYABAYA: ADA RATU KINUYA-KUYA, MUNGSUHE NJABA NJERO , IBARATE ENDHOG INGAPIT SELA GAMPANG PECAH • NANGING RINEKSA HYANG SUKSMA. MUNGSUHE KA-WELEH². RATU MAU BANGET TEGUH. KINUYA-KUYA ORA RINASA, MALAH SUKA RAHARJA KAE SIMBELANI NEGARA SIGAR SEMANGKA • AMBEK UTAMA TAN DUWE PAMRIH. RATU MAU