Tag: Pasaran

Neptu Pasaran Jawa Hari Ini

Permalink to Neptu Pasaran Jawa Hari Ini
Neptu Pasaran Jawa Hari Ini HARI NEPTU NEPTU PASARAN Minggu 5 Kliwon 8 Senin 4 Legi 5 Selasa 3 Pahing 9 Rabu 7 Pon 7 Kamis 8 Wage 4 Jumat 6 Sabtu 9 ” Jadi Hari yang mempunyai jumlah neptu yang paling besar adalah SABTU yaitu 9…., dan Hari Pasaran yang mempunyai jumlah neptu yang