Tag: Maqom para Wali

WALI MASTUR PENJUAL KITAB DI PINGGIR JALAN

Permalink to WALI MASTUR PENJUAL KITAB DI PINGGIR JALAN
Siapa yang menyangka, seorang penjual kitab di sebuah emperan Tarim, Hadhramaut, Yaman adalah seorang wali mastur (wali Allah atau Waliyullah yang tersembunyi). Oleh karena itu, Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain seperti pedagang kaki lima. Ghjb Beliau adalah Al-Arifbillah Al-Habib Husein bin Umar bin Hasan Al-Haddad Beliau. Beliau merupakan wali Allah yang sangat terkenal dengan doanya

TELAGA KEWALIAN YANG DISEMBUNYIKAN DARI PANDANGAN KASYAF DAN PENGETAHUAN MAKHLUQ ( AL MASYRABUL KITMANI)

Permalink to TELAGA KEWALIAN YANG DISEMBUNYIKAN DARI PANDANGAN KASYAF DAN PENGETAHUAN MAKHLUQ ( AL MASYRABUL KITMANI)
* TELAGA KEWALIAN YANG DISEMBUNYIKAN DARI PANDANGAN KASYAF DAN PENGETAHUAN MAKHLUQ ( AL MASYRABUL KITMANI) * Al Masyrab Al Kitmani artinya telaga (tempat minum) ilmu kewalian yang dirahasiakan oleh Allah SWT dari pandangan dan pengetahuan seluruh makhluk-Nya, baik kepada para malaikat maupun para nabi dan para wali, kecuali Rasulullah SAW dan Wali yang mendapat amanat

Maqam Kewalian Gus Dur

Permalink to Maqam Kewalian Gus Dur
Maqam Kewalian Gus Dur diungkapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, menurut beliau Maqam kewalian Gus Dus adalah maqam Wali Hawariyyun. Di antara maqam kewalian, ada satu maqam kewalian yg cukup tinggi dimana semua auliya’ termasuk wali quthub sangat menghormati orang yg berada di maqam ini.

WALI ALLAH DI JAKARTA

Permalink to WALI ALLAH DI JAKARTA
Jakarta banyak menyimpan memori sejarah. Bukan hanya sejarah perjuangan politik, tapi juga sejarah dakwah. Selain memiliki beberapa masjid tua dan antik bernilai sejarah tinggi, dan masjid-masjid baru dengan arsitektur modern, Jakarta juga “menyimpan” banyak makam keramat para waliullah atau ulama-ulama besar. Pada hari-hari tertentu, masjid maupun makam-makam keramat tersebut sering diziarahi ratusan kaum muslimin. Baik

Wali Yang Telah Dilepas Pangkat Kewaliannya

Permalink to Wali Yang Telah Dilepas Pangkat Kewaliannya
Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qodir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Alloh SWT. agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata : “Saya sudah berusaha berdo’a memohon kepada Alloh SWT. agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu, bahkan menurut anggapan

 Tingkatan Maqom Para Wali Allah

Permalink to  Tingkatan Maqom Para Wali Allah
Dalam kitab salaf, Wali Allah itu ada 85 macam. Berikut ini adalah beberapa macam wali Allah beserta tugas-tugasnya, dan secara garis besar terdiri dari sembilan tingkatan wali Allah.. 1. Wali Quthub atau wali aqthob Wali ini memiliki kedudukan tertinggi di antara para wali Allah lainnya. Wali aqthab ini memimpin seluruh wali yang berada di alam

Walisongo Ternyata Jumlahnya Tidak Sembilan,

Walisongo Ternyata jumlahnya tidak hanya sembilan. Bila ada seorang anggota majelis WaliSongo ada yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Mereka satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan, maupun dalam hubungan guru-murid. Pada tahun 808 Hijrah atau 1600-an Masehi para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah:

Maqom Tajrid dan Asbab Ngaji Kitab AlHikam Hikmah ke 2

Permalink to Maqom Tajrid dan Asbab Ngaji Kitab AlHikam Hikmah ke 2
Maqom Tajrid dan Asbab di dalam Kitab Al Hikam dari Syaikh Ibnu Aththoillah, pada hikmah no 2 tertulis: “Keinginanmu untuk tajriid pada saat Allah menegakkan engkau di dalam asbaab merupakan syahwah khafiyyah (syahwah yang tersembuni/tersamar). Dan keinginanmu kepada asbaab pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajriid merupakan suatu kejatuhan dari himmah al-‘aliyyah (himmah yang

Ciri Ciri Wali Allah swt

Permalink to Ciri Ciri Wali Allah swt
Wali dalam bahasa Arab berarti adalah ‘seseorang yang dipercaya’ atau ‘pelindung’, makna secara umum menjadi ‘Teman Allah’ dalam kalimat walīyu ‘llāh.  Al Qur’an menjelaskan Waliallah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. “Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yg beriman dan mereka selalu bertakwa.”

Inilah Tugas dan Tingkatan Wali Qutub

Permalink to Inilah Tugas dan Tingkatan Wali Qutub
secara ringkat tingkatan aulia qutb terbagi 3 pertama adalah qutb wilayah yaitu aulia yang menjadi pemimpin di suatu wilayah tertentu misal qutb wilayah jakarta, qutb wilayah jawa, qutb wilayah kalimantan, dll kedua adalah qutb zaman yaitu aulia yang menjadi pemimpin para qutb wilayah ketiga adalah qutb aulia yaitu yang menjadi pemimpin semua aulia

Tingkatan Maqom Wali Allah Swt

Permalink to Tingkatan Maqom Wali Allah Swt
Wali Allah memiliki tingkatan atau maqom yang berbeda-beda. Berikut  Tingkatan Maqom Wali atau Aulia Allah dari kitab Jami’u Karomatil Aulia: 1. Wali Qutub:  dalam waktu 1 abad hanya 1 Orang yang berada dalam maqom ini 2. Maqom Aimmah:  dalam kurun waktu  1 Abad hanya ada 2 orang wali 3. Maqom Autad:  dalam 1 Abad 4 Orang wali, mereka berada