KARAM DIRI Barang Siapa Mengenali Dirinya maka sesungguhnya dia Mengenali Allah Barang siapa Mengenali Dirinya maka sesungguhnya dia telah benar-benar

Makrifatullah pada diri seseorang merupakan pengalaman batin seseorang yang tidak tampak atau tidak terlihat. Makrifat merupakan barang ghaib sebagaimana keimanan.

Ketika kita berdzikir dengan posisi duduk menghadap qiblat dan jangan bergerak. Qolbu juga kita suarakan (dzikir Kolbu) Allah… Allah… Allah…

Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo adalah pemimpin para Wali di tanah Jawa. Sunan Kalijogo sangat melegenda di Masyarakat Jawa. Dalam

al Qusyairi, Beliau wafat pada tahun 465 H,ijriyyah  Karya al-Qusyairi yang sangat Fenomenal adalah Risalah Qusyairiyyah. Dalam Kitabnya tersebut al-Qusyairi

  • 1
  • 2