Hakikat guru sejati menurut Al-Imam Ibnu Athoillah al-Askandary rahimahullah. ليس شيخك من سمعت منه Guru sejati bukanlah orang yang engkau