Tag: Ibnu Atho’illah

HAKIKAT GURU SEJATI

Permalink to HAKIKAT GURU SEJATI
Hakikat guru menurut Al-Imam Ibnu Athoillah al-Askandary rahimahullah. ليس شيخك من سمعت منه Guru sejati bukanlah orang yang engkau dengar (ceramah-ceramah) sebatas dari lisannya saja. وإنما شيخك من أخذت عنه Tapi, dia adalah orang tempatmu mengambil hikmah dan akhlaq و ليس شيخك من واجهتك عبارته Bukanlah guru sejati , seseorang yang hanya membimbingmu dengan retorika

Abu Yazid al Busthomi Riyadloh Yang Sangat Keras

Permalink to Abu Yazid al Busthomi Riyadloh Yang Sangat Keras
Abu Yazid al Busthomi terkenal Dengan riyadloh yang sangat keras dan terus menerus. Abu Yazid al Busthomi yang nama lengkapnya Thaifur ibn ‘Isa ibn Sarusyan, Beliau berasal dari Bustham. Meninggal pada tahun 261 H  (riwayat lain 264 H ). Beberapa Kitab yang mengisahkan tentang al Busthomi diantaranya: Thabaqat al-Shufiyyah karya dari al-Sulami, al-Luma’ karya dari al-Thusi,

Dzikir Sirr, Ibnu Atha’illah Assakandari

Permalink to Dzikir Sirr, Ibnu Atha’illah Assakandari
Dzikir Sirr Menurut Syekh Ibnu Atha’illah (Buku tulisannya yang paling terkenal adalah Al Hikam) , sebagai tanda bahwa sebuah dzikir sampai pada sirr (nurani terdalam pada jiwa yang kelak menjadi tempat cahaya penyaksian) adalah saat pedzikir dan objek dzikirnya lenyap tersembunyi. Dzikir sirr terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau

Syeikh Ibnu Athaillah

Permalink to Syeikh Ibnu Athaillah
Biografi Penuh Waliyullah Syeikh Ibnu Athaillah Syeikh Ibn ‘Atha’illah as-Sakandari (w. 1309 M) hidup di Mesir di masa kekuasaan Dinasti Mameluk. Ia lahir di kota Alexandria (Iskandariyah), lalu pindah ke Kairo. Di kota inilah ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih mazhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Di waktu yang sama

Maqom Tajrid dan Asbab Ngaji Kitab AlHikam Hikmah ke 2

Permalink to Maqom Tajrid dan Asbab Ngaji Kitab AlHikam Hikmah ke 2
Maqom Tajrid dan Asbab di dalam Kitab Al Hikam dari Syaikh Ibnu Aththoillah, pada hikmah no 2 tertulis: “Keinginanmu untuk tajriid pada saat Allah menegakkan engkau di dalam asbaab merupakan syahwah khafiyyah (syahwah yang tersembuni/tersamar). Dan keinginanmu kepada asbaab pada saat Allah sedang menegakkan engkau di dalam tajriid merupakan suatu kejatuhan dari himmah al-‘aliyyah (himmah yang

Riwayat Tariqoh Syadziliyyah

Permalink to Riwayat Tariqoh Syadziliyyah
Tariqoh Syadziliyyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Syadzili, yang berasal dari Syadzilah Tunisia, dan dari sana pula bersama-sama muridnya pergi ke Mesir lalu tinggal di kota Iskandariah, sekitar tahun 642 H.  Syeikh Abu ‘Abbas al-Mursi ( wafat tahun 686 H) , yang kemudian menggantikan Abu Hasan Syadzili dalam memimpin Tariqoh ini kemudian digantikan oleh Ibnu  ‘Atho’illah

Cara Membedakan Nafsu atau Bukan

Permalink to Cara Membedakan Nafsu atau Bukan
CARA MEMBEDAKAN ANTARA NAFSU ATAU BUKAN “Jika ada dua perkara yang tidak jelas (meragukan) bagimu, maka lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah ia karena tidaklah terasa berat bagi nafsu, kecuali sesuatu yang benar.” —Syekh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikam