Tag: Fana

UNGKAPAN MAULANA JALALUDDIN RUMI KETIKA FANA KEPADA ALLAH

Permalink to UNGKAPAN MAULANA JALALUDDIN RUMI KETIKA FANA KEPADA ALLAH
UNGKAPAN MAULANA JALALUDDIN RUMI KETIKA FANA KEPADA ALLAH) Jika engkau blm mempunyai ilmu, hanyalah prasangka, maka milikilah prasangka yg baik tentang ALLAH. Begitulah caranya! Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepada-Nya! Jika engkau blm mampu berdoa dgn khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yg kering, munafik dan tanpa keyakinan, karena ALLAH dgn rahmat-Nya akan tetap

Abu Yazid al Busthomi Riyadloh Yang Sangat Keras

Permalink to Abu Yazid al Busthomi Riyadloh Yang Sangat Keras
Abu Yazid al Busthomi terkenal Dengan riyadloh yang sangat keras dan terus menerus. Abu Yazid al Busthomi yang nama lengkapnya Thaifur ibn ‘Isa ibn Sarusyan, Beliau berasal dari Bustham. Meninggal pada tahun 261 H  (riwayat lain 264 H ). Beberapa Kitab yang mengisahkan tentang al Busthomi diantaranya: Thabaqat al-Shufiyyah karya dari al-Sulami, al-Luma’ karya dari al-Thusi,

Syekh Ahmad Rifai Sang Wali Qutub

Permalink to Syekh Ahmad Rifai Sang Wali Qutub
Syekh Ahmad Rifai berasal dari kabilah Arab, yaitu Bani Rifa’ah dikawasan al-Bathaih, Syekh Ahmad Rifai meninggal dunia tahun 578 H di Batha’ih pula. Tariqot Rifa’iyyah tersebar luas ke berbagai kawasan Islam dan sampai sekarang tetap berkembang di Mesir maupun dunia Islam lainnya. Toriqot Rifaiyyah juga berkembang di wilayah Indonesia. Mengenai Syekh Ahmad Rifai , Ibnu Khallikan

Tajalli, Melihat Allah Tampak Secara Nyata

Permalink to Tajalli, Melihat Allah Tampak Secara Nyata
Tajalli , Setiap melaksanakan ibadah khususnya pada waktu sholat, bila tidak disertai perasaan, “seperti sungguh-sungguh” melihat Allah swt, maka ibadah itu tidak tergolong dalam katagori ibadah yang ihsan (baik). Allah SWT. berfirman :“Sesungguhnya (Sholat) itu memang berat kecuali bagi mereka yang khusyu yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka akan

Kumpulan Puisi Sufi : Fana Hulul, Kabah Qolbu, Makrifat

Permalink to Kumpulan Puisi Sufi : Fana Hulul, Kabah Qolbu, Makrifat
Kumpulan Puisi Sufi  Abu al-Mughits al-Husain bin Manshur bin Muhammad al Baidhawi Al-Hallaj Fana’ dan Hulul Duh, penganugerah bagi si pemegang karunia, Terhadap diri-Mu dan diriku begitu aku terpada, Kau buat begitu dekat diriku dengan-Mu, sehingga, Kau adalah aku, begitu kukira, Kini dalam wujud diriku menjadi sirna, Dengan-Mu aku Kau buat menjadi fana Aku yang kucinta,

Inilah Bacaan Dzikir Nafas Yang Sebenarnya

Permalink to Inilah Bacaan Dzikir Nafas Yang Sebenarnya
Dzikir Nafas Maksudnya adalah Dzikir yang beriringan dengan irama nafas, melaksanan dzikir ketika menghirup dan menghembuskan nafas tanpa melambatkan atau mempercepat irama nafas, sebab jika melambatkan atau mempercepat irama nafas maka akibatnya sangat berbahaya bagi tubuh. Sebelum melaksanakan Dzikir Nafas harus benar-benar menguasai Dzikir Lisan, jika Anda belum membaca Dzikir Lisan sebaiknya Anda Membacaya dahulu

al Qusyairi, Hakekat Fana

Permalink to al Qusyairi, Hakekat Fana
al Qusyairi, Beliau wafat pada tahun 465 H,ijriyyah  Karya al-Qusyairi yang sangat Fenomenal adalah Risalah Qusyairiyyah. Dalam Kitabnya tersebut al-Qusyairi berpendapat tentang Fana’ , “Barangsiapa menyaksikan terjadinya kemampuan diluar berbagai kondisi hukum maka dikatakan bahwa dia fana’ dari apapun yang terjadi pada makhluk.”

Wuquf al Qolbi, Wuquf Dalam Diri

Permalink to Wuquf al Qolbi, Wuquf Dalam Diri
Pengertian wuquufu al-qolbi hadir ila robby Hubungan segala sesuatu selain Allah (mahluk) sudah seharusnya tidak memalingkan perhatiannya dari Allah SWT, walau sesaat pun. Begitu terputus dari segala macam ikatan, hanya hubungan dengan Allah saja yang mesti ada dan tersisa dalam hati sanubari. Dalam ungkapan lain, semua hubungan mestilah berasal hanya dan cuma satu saja, yang