Syeh Basyarudin, Dzikir Sambil Duduk Pada Bambu di atas Sungai

Diposting pada

Daftar Isi

Bagi warga Tulungagung dan sekitarnya, nama Srigading bukanlah hal yang asing bagi mereka. Maklum, di sana terdapat makam seorang waliyullah yang terkenal keramat. Waliyullah tersebut tak lain adalah Syekh Basyaruddin, guru besar bupati pertama Tulungagung, Tumenggung Ngabei Mangoendirono. Syekh Basyaruddin juga merupakan penyebar agama Islam pertama di dusun Srigading.

Syekh Basyaruddin adalah keturunan Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdul Mursyad (Setono Landean, Kediri) bin Muhammad Hasan Basyari, Ponorogo. Beliau hijrah dari tempat tinggalnya di Ponorogo dan menyebarkan agama Islam di Tulungagung, Jawa Timur. Tepatnya di dusun Srigading, Bolorejo, Kauman, Tulungagung.

Awalnya, Syekh Basyaruddin mendirikan sebuah surau kecil untuk menunjang kegiatannya dalam berdakwah. Selanjutnya, beliau mendatangi rumah-rumah penduduk dan mengenalkan agama Islam kepada mereka dengan santun dan penuh toleransi. Cara dakwah demikian ternyata mendapat sambutan hangat dari mereka. Hingga akhirnya, beliau sukses mengislamkan penduduk Srigading dan sekitarnya. Meski demikian, Syekh Baysaruddin terus berjuang hingga akhirnya wafat dan kemudian dimakamkan di Dusun Srigading, Bolorejo, Kauman, Tulungagung.

Sosok Syekh Basyaruddin sendiri semasa hidupnya dikenal sufi dan penyabar. Sebagai contoh, beliau kalau makan nasi selalu memilih nasi yang banyak terdapat kerikilnya. Nasi tersebut beliau makan secara berlahan dengan menyisihkan satu per satu kerikil yang tercecer dalam nasi tersebut. Sementara dalam aktifitas sehari-hari, Syekh basyaruddin selalu menghabiskan waktunya untuk berdakwah, bermujahadah, dan tidak pernah absen membaca ayat al Quran. Beliau tidak pernah membiarkan waktu terbuang sia-sia. Kalau kebetulan terdapat waktu luang, beliau selalu memanfaatkannya untuk membaca al Quran. Selain itu, Syekh Basyaruddin juga aktif melaksanakan puasa sunah, seperti puasa Senin-Kamis, puasa sunah di bulan Rajab, dan masih banyak lagi.

Sedangkan dalam bermujahadah, beliau biasanya melakukannya di atas bambu yang di bawahnya terdapat aliran sungai. Jika tiba-tiba beliau ketiduran, maka tubuhnya akan jatuh ke dalam sungai. Dengan demikian beliau akan terbangun dan melanjutkan kembali dzikirnya. Dan konon, jika ingin menaruh sesuatu, beliau biasanya tinggal menunjuk pohon yang berada di sekitar lokasi bantaran sungai. Seketika itu juga pohon yang dikehendaki langsung merunduk patuh.

Salah satu karamah yang tampak pada diri Syekh Basyaruddin semasa hidupnya adalah saat beliau menghadiri pernikahan putri Tumenggung Ngabei Mangoendirono, Eyang Dina Mustofa. Syekh Basyaruddin menghiasi dekorasi panggung pernikahan dengan air mengalir yang berisi semua jenis ikan. Pengunjung yang hadir saat itu sontak terbelalak melihat kejadian ini.

Makam keramat

Warga Dusun Srigading dan sekitarnya meyakini bahwa makam Syekh Basyaruddin memang bertuah. Hal senada juga diakui oleh Suratman, salah seorang peziarah asal Watulimo, Trenggalek. Ia mengatakan, kalau sedang suntuk atau punya masalah berat, setelah berziarah ke makam Syekh Basyaruddin jiwanya merasa jadi lebih tenang. “Yang jelas, saya jadi lebih tenang, banyak bersyukur dan selalu ingat kepada Allah,” kata Suratman.

BACA JUGA:  WALI MALAMATIYAH

Berdasarkan penuturan Juru Kunci Makam, Mbah Burhanuddin (Mbah Bur), memang banyak para peziarah yang ber-wasilah ke makam Syekh Basyaruddin hajatnya jadi terkabulkan. Beliau kemudian berkisah, suatu ketika ada seseorang yang berniat mendirikan masjid dan pondok pesantren. “Tapi, dia bilang kepada saya sama sekali tidak punya uang untuk mewujudkan niatnya tersebut,” kata Mbah Bur.

Mbah Bur kemudian menyarankan orang tersebut untuk berziarah ke makam Syekh Basyaruddin. Setelah berziarah selama 41 hari di makam Syekh Basyaruddin, orang tersebut lantas pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia melihat di rumahnya terdapat material bangunan yang sudah lengkap. Sebagai wujud syukur, orang tersebut kemudian menggelar acara tahlil di makam Syekh Basyaruddin selama seminggu. Namun, suatu hari orang tersebut datang lagi ke kediaman Mbah Bur. Ia menyatakan ingin mendirikan menara di samping masjid, tapi lagi-lagi tak punya dana. Mbah Bur kembali menyarankan agar berziarah ke makam Syekh Basyaruddin. Setelah berziarah, kejadian serupa di atas terulang kembali.

Kisah lain, ada seseorang yang sedang mengahafal Alquran merasa kesulitan untuk menghatamkan, padahal hanya tinggal 2 juz terakhir. Ia merasa gundah dan akhirnya sowan kepada sejumlah kiai untuk meminta petunjuk. Tetapi, oleh salah seorang kiai yang berdomisili di Mojokerto ia justru dimarahi. “Nyapo awakmu bingung-bingung. Ziaroho neng Syekh Basyaruddin kono lho,” kata Sang Kiai. Ia kemudian berziarah ke makam Syekh Basyaruddin dan mengahafal al Quran. Anehnya, dalam tempo hanya satu minggu ia langsung khatam.

Kisah lain lagi, bagi santri yang merasa kesulitan untuk mengahafal nadlam Alfiyyah atau Imrithi, setelah berziarah ke makam Syekh Basyaruddin menjadi mudah untuk menghafalkan. Selain itu, bagi yang memiliki masalah dengan perjodohan, ingin mencalonkan diri menjadi menjadi kepala desa, bupati dan lain-lain, biasanya setelah berziarah ke makam Syekh Basyaruddin umumnya banyak yang berhasil.

Semula, selain keluarga Bupati Pertama Tulungagung, Mangoendirono dilarang berziarah ke kompleks pemakaman Syekh Basyaruddin. Baru ketika tanggungjawab makam dipegang oleh Mbah Bur, masyarakat diperbolehkan berziarah. Mbah Bur beralasan, masyarakat yang berziarah ke makam tidak membuat keributan, mereka justru mendoakan sang ahli kubur. “Niat saya baik. Mereka (peziarah) di sini kan membaca tahlil, mendoakan ahli kubur. Kenapa harus dilarang,” tegasnya.

Semenjak itu, makam Syekh Basyaruddin selalu ramai dikunjungi peziarah dari pelbagai daerah.

Sumber: https://www.kompasiana.com/www.chairilanam.blogspot.com/550ab918a33311d01c2e3a92/almaghfurllah-syekh-basyaruddin-penyebar-agama-islam-pertama-srigading