Makna Getaran Hati, Suhrowardi al Baghdadi Pendiri Toriqoh

Diposting pada

Daftar Isi

Suhrowardi al Baghdadi,  Tariqoh Suhrawardiyyah dengan anak saudaranya, Syihabuddin Abu Hash ‘Umar Suhrowardi alBaghdadi ( 539 – 632 H ). Tokoh yang terakhir ini pula yang menyusun kitab Awarif al-Ma’arif, yang berisi aturan-aturan tariqot tersebut, dan Suhrowardi al Baghdadi dipandang sebagai pendiri tariqot yang sebenarnya.

Beliau juga dipandang sebagai guru yang berpengaruh besar pada masanya, tidak hanya terhadap para murid dan pengikutnya, tetapi juga  terhadap  para sufi yang lain.

Beliau menganut aliran sunni, seperti halnya Imam Ghozali. Diantara para sufi Persia yang terpengaruh ajarannya Suhrowardi al Baghdadi adalah  Sa’di Syirazi.

BACA JUGA:  Tarekat Idrisiyyah Bersanad Kepada Nabi Khidir as

Dalam kitab Awarif al-Ma’arif, Beliau memperbincangkan  latihan-latihan rohaniah praktis, kehidupan para sufi, hidup menyendiri dan mengenai getaran hati. Beliau juga sangat menaruh perhatian terhadap masalah-masalah tingkatan dan keadaan, ma’rifat, dan sebagainya.