Nama Islami Dan Artinya Lengkap Alif – Ya’

Nama Islami huruf  QÂF

 • 1. Qahthan : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku
 • 2. Qarib :  teman dekat; yang dekat; sebentar lagi
 • 3. Qais  :  Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d)
 • 4. Qindil :  Lampu minyak
 • 5. Qudamah   : Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu Qudamah)
 • 6. Quraisy  : Nama kabilah Arab terkemuka
 • 7. Qurthuby  : nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’
 • 8. Quzwainy :  dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia  Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy)
 • 9. Qushay :  Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam
 • 10. Quthb :   kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu
 • 11. Qa’id : Komandan perang; ketua
 • 12. Qabus :  Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya
 • 13. Qasim  : Orang yang membagi; pemberi imbalan
 • 14. Qashid :  Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk…

Nama Islami huruf  KÂF

 1. Katsir :  Yang banyak
 2. Karim : Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah
 3. Kassab :  yang banyak bekerja/ulet
 4. Ka`b :  Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak.
 5. Kamal :  Kesempurnaan
 6. Kanz :  Harta simpanan; harta terpendam.
 7. Kan`an :  Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan  kepada Kan`an bin Nuh
 8. Kinan : Harta simpanan; harta terpendam
 9. Katib :   Penulis
 10. Kasib :  Orang yang rajin cari penghidupan
 11. Kazhim :  Orang yang dapat mengekang amarah
 12. Kamil :    Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna
Baca juga:  Doa Nabi Khidir Untuk Kecerdasan

Nama Islami huruf  LÂM

 • 1.  Labib :  Orang yang berakal; cerdik
 • 2.  Lathif : Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu     asma Allah.
 • 3.  Lu`ay :  Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy.
 • 4.  Luthf  :  Kelemah lembutan; taufiq
 • 5.  Luthfy : dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut
 • 6.  Luqaman : Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya.
 • 7.  Labid :  Singa

Nama Islami berawalan  MÎM

 • 1.  Ma`mun : Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada masa khilafah ‘Abbasiyyah
 • 2. Mabkhut : Yang mempunyai keberuntungan
  3. Mabruk :  Orang yang diberkahi
  4. Mahbub   : Yang dicintai dan disenangi manusia
  5. Mahjub   : Yang tersembunyi; yang tertutup
  6. Mahrus   : Yang terjaga; orang yang berumur panjang
  7. Mahfuzh   : Terjaga; terpelihara
  8. Mahmud   : Perikehidupannya terpuji
  9. Makhzum   : Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy
  10. Makhluf   : Orang diikuti
  11. Marjan   : Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu merah dilaut
  12. Marzuq  : Yang memperoleh rizki; bernasab baik
  13. Marwan  : Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah
  14. Mas`ud    : Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung
  15. Masyhur  : Terkenal diantara manusia
  16. Mathar  :  Hujan
  17. Ma`ruf :  Yang terkenal; kebaikan; rizki
  18. Ma`in :  Air yang mengalir
  19. Maqbul   : Diterima
  20. Maqshud :  Orang yang selalu dikehendaki orang lain
  21. Makky :  Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
  22. Malih :  Yang bermuka manis
  23. Mamduh  :  Orang terpuji
  24. Manna` :  Kuat; perkasa
  25. Mauhub :  Yang dianugrahi
  26. Mahdy  :  Yang mendapat hidayah
  27. Mahib :  Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang lain
  28. Maimun :  Yang mendapatkan berkah
  29. Misy`al :  Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat api
  30. Mifdlal :  orang yang diutamakan, memiliki kelebihan
  31. Miqdad :  Orang yang sering menghadang perbuatan buruk
  32. Miqdam : orang yang berani
  33. Mukmin :  Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu asma Allah.
  34. Mu`ayyad :  Yang dikuatkan
  35. Mubarak :  Diberkahi; bermanfaat.
  36. Mubasysyir :  Yang memberi khabar gembira
  37. Mutawakkil :  Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah.
  38. Mutawally :  Penanggung
  39. Mujahid : Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah
  40. Mujaddid :  Pembaharu
  41. Muhtasib :  Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang yang mengharap ridla Allah
  42. Muhsin :  Orang yang berbuat baik dan tulus
 • 43. Mukhtar :  Orang Pilihan
 • 44. Murad :  Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah ‘Utsmaniyyah
 • 45. Murtadla :  Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia
 • 46. Mursyid :    Pemberi pentunjuk dan peringatan
 • 47. Muslim : Orang Islam; yang berserah diri
 • 48. Musyary :  Pemetik madu lebah; kaya
 • 49. Musthafa :  Pilihan; julukan untuk Nabi  Shallallahu Alaihi wa Sallam
 • 50. Mush`ab : Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan
 • 51. Muslih :  Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan dari perusak)
 • 52. Muthlaq :  Tidak terikat
 • 53. Muzhaffar :  Yang dapat memenuhi kebutuhannya
 • 54. Mu`adz : Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal)
 • 55. Mu`taz :  Orang yang membanggakan diri
 • 56. Mu`tashim  :  Orang yang menjaga diri dari perbuatanmaksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah
 • 57. Mughits :  Penolong
 • 58. Muflih :   Orang yang beruntung; yang sukses
 • 59. Mufid :  Orang yang memberi manfaat kepada orang lain
 • 60. Mumtaz :   Istimewa; lebih menonjol dari yang lain
 • 61. Munadlil  :  Pandai melontarkan anak panah; pejuang
 • 62. Munjid : : Penolong; pembantu
 • 63. Mundzir :  Pemberi peringatan
 • 64. Munir :  Bercahaya; berseri-seri
 • 65. Muwaffaq :  Orang yang mendapat petunjuk
 • 66. Muhajir : Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orangyang meninggalkan keburukan menuju kebaikan
 • 67. Muhadzdzib :  Orang yang memiliki akhlak terpuji
 • 68. Muhannad  :  Pedang yang terbuat dari besi India
 • 68. Muhammad: Nama Nabi
 • 69. Muyassar :  Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah)
 • 70. Majid :  Orang yang berbudi luhur; yang mulia
 • 71. Mazin :  Wajah yang berseri-seri; telur semut
 • 72. Malik :  Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah; nama imam madzhab (Imam Malik)
 • 73. Mahir  :  Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu

  Tags: #nama bayi

  ZAKAT FITRAH
  NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK DIRI SENDIRI, NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK ANAK, ISTRI KELUARGA
  TRIK MENDAPAT ILMU LADUNNI DARI IMAM AL-GHOZALI
  TRIK MENDAPAT ILMU LADUNNI DARI IMAM AL-GHOZALI Mungkin ada beberapa di antara kita yg
  KISAH AHLI TAHAJUD DITEMUI MALAIKAT
  Ada seorang ahli tahajud bernama Abu bin Hisham yang sangat rajin dalam tahajud.
  SHALAT KAFARAH DI HARI JUM’AT TERAKHIR BULAN RAMADHAN
  SHALAT KAFARAH DI HARI JUM'AT TERAKHIR BULAN RAMADHAN

Tinggalkan pesan "Nama Islami Dan Artinya Lengkap Alif – Ya’"