Doa, nama islami
Doa

Nama Islami Dan Artinya Lengkap Alif – Ya’

Diposting pada

Nama Islami huruf  QÂF

 • 1. Qahthan : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku
 • 2. Qarib :  teman dekat; yang dekat; sebentar lagi
 • 3. Qais  :  Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d)
 • 4. Qindil :  Lampu minyak
 • 5. Qudamah   : Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu Qudamah)
 • 6. Quraisy  : Nama kabilah Arab terkemuka
 • 7. Qurthuby  : nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’
 • 8. Quzwainy :  dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia  Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy)
 • 9. Qushay :  Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam
 • 10. Quthb :   kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu
 • 11. Qa’id : Komandan perang; ketua
 • 12. Qabus :  Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya
 • 13. Qasim  : Orang yang membagi; pemberi imbalan
 • 14. Qashid :  Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk…

Nama Islami huruf  KÂF

 1. Katsir :  Yang banyak
 2. Karim : Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah
 3. Kassab :  yang banyak bekerja/ulet
 4. Ka`b :  Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak.
 5. Kamal :  Kesempurnaan
 6. Kanz :  Harta simpanan; harta terpendam.
 7. Kan`an :  Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan  kepada Kan`an bin Nuh
 8. Kinan : Harta simpanan; harta terpendam
 9. Katib :   Penulis
 10. Kasib :  Orang yang rajin cari penghidupan
 11. Kazhim :  Orang yang dapat mengekang amarah
 12. Kamil :    Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna

Nama Islami huruf  LÂM

 • 1.  Labib :  Orang yang berakal; cerdik
 • 2.  Lathif : Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu     asma Allah.
 • 3.  Lu`ay :  Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy.
 • 4.  Luthf  :  Kelemah lembutan; taufiq
 • 5.  Luthfy : dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut
 • 6.  Luqaman : Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya.
 • 7.  Labid :  Singa

Nama Islami berawalan  MÎM

 • 1.  Ma`mun : Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada masa khilafah ‘Abbasiyyah
 • 2. Mabkhut : Yang mempunyai keberuntungan
  3. Mabruk :  Orang yang diberkahi
  4. Mahbub   : Yang dicintai dan disenangi manusia
  5. Mahjub   : Yang tersembunyi; yang tertutup
  6. Mahrus   : Yang terjaga; orang yang berumur panjang
  7. Mahfuzh   : Terjaga; terpelihara
  8. Mahmud   : Perikehidupannya terpuji
  9. Makhzum   : Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy
  10. Makhluf   : Orang diikuti
  11. Marjan   : Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu merah dilaut
  12. Marzuq  : Yang memperoleh rizki; bernasab baik
  13. Marwan  : Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah
  14. Mas`ud    : Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung
  15. Masyhur  : Terkenal diantara manusia
  16. Mathar  :  Hujan
  17. Ma`ruf :  Yang terkenal; kebaikan; rizki
  18. Ma`in :  Air yang mengalir
  19. Maqbul   : Diterima
  20. Maqshud :  Orang yang selalu dikehendaki orang lain
  21. Makky :  Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
  22. Malih :  Yang bermuka manis
  23. Mamduh  :  Orang terpuji
  24. Manna` :  Kuat; perkasa
  25. Mauhub :  Yang dianugrahi
  26. Mahdy  :  Yang mendapat hidayah
  27. Mahib :  Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang lain
  28. Maimun :  Yang mendapatkan berkah
  29. Misy`al :  Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat api
  30. Mifdlal :  orang yang diutamakan, memiliki kelebihan
  31. Miqdad :  Orang yang sering menghadang perbuatan buruk
  32. Miqdam : orang yang berani
  33. Mukmin :  Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu asma Allah.
  34. Mu`ayyad :  Yang dikuatkan
  35. Mubarak :  Diberkahi; bermanfaat.
  36. Mubasysyir :  Yang memberi khabar gembira
  37. Mutawakkil :  Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah.
  38. Mutawally :  Penanggung
  39. Mujahid : Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah
  40. Mujaddid :  Pembaharu
  41. Muhtasib :  Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang yang mengharap ridla Allah
  42. Muhsin :  Orang yang berbuat baik dan tulus
 • 43. Mukhtar :  Orang Pilihan
 • 44. Murad :  Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah ‘Utsmaniyyah
 • 45. Murtadla :  Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia
 • 46. Mursyid :    Pemberi pentunjuk dan peringatan
 • 47. Muslim : Orang Islam; yang berserah diri
 • 48. Musyary :  Pemetik madu lebah; kaya
 • 49. Musthafa :  Pilihan; julukan untuk Nabi  Shallallahu Alaihi wa Sallam
 • 50. Mush`ab : Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan
 • 51. Muslih :  Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan dari perusak)
 • 52. Muthlaq :  Tidak terikat
 • 53. Muzhaffar :  Yang dapat memenuhi kebutuhannya
 • 54. Mu`adz : Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal)
 • 55. Mu`taz :  Orang yang membanggakan diri
 • 56. Mu`tashim  :  Orang yang menjaga diri dari perbuatanmaksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah
 • 57. Mughits :  Penolong
 • 58. Muflih :   Orang yang beruntung; yang sukses
 • 59. Mufid :  Orang yang memberi manfaat kepada orang lain
 • 60. Mumtaz :   Istimewa; lebih menonjol dari yang lain
 • 61. Munadlil  :  Pandai melontarkan anak panah; pejuang
 • 62. Munjid : : Penolong; pembantu
 • 63. Mundzir :  Pemberi peringatan
 • 64. Munir :  Bercahaya; berseri-seri
 • 65. Muwaffaq :  Orang yang mendapat petunjuk
 • 66. Muhajir : Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orangyang meninggalkan keburukan menuju kebaikan
 • 67. Muhadzdzib :  Orang yang memiliki akhlak terpuji
 • 68. Muhannad  :  Pedang yang terbuat dari besi India
 • 68. Muhammad: Nama Nabi
 • 69. Muyassar :  Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah)
 • 70. Majid :  Orang yang berbudi luhur; yang mulia
 • 71. Mazin :  Wajah yang berseri-seri; telur semut
 • 72. Malik :  Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah; nama imam madzhab (Imam Malik)
 • 73. Mahir  :  Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *