Doa, nama islami
Doa

Nama Islami Dan Artinya Lengkap Alif – Ya’

Diposting pada

Nama Islami huruf  ‘AIN

 • 1. ‘Aif  :  yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
 • 2. ‘Aisy :  yang hidup
 • 3. ‘Abid :  ahli ‘ibadah
 • 4. ‘Abir :  yang melewati, musafir
 • 5. ‘Aji  :  dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading, berkebangsaan  negara Pantai Gading
 • 6. ‘Adil  : yang adil
 • 7. ‘Arif :  yang mengetahui, mengenal
 • 8. ‘Azil :  yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
 • 9. ‘Asyur :  ke-sepuluh
 • 10. ‘Athif :  yang lembut, penuh kasih
 • 11. ‘Aqil :  yang berakal, cerdas
 • 12. ‘Alim :  yang berpengetahuan, seorang ‘alim
 • 13. ‘Ammiy :  yang ‘awam, biasa
 • 14. ‘Ayid : yang kembali
 • 15. ‘Abbad :  ahli/yang banyak beribadah
 • 16. ‘Abud :  ahli ibadah
 • 17. ‘Abqary :   yang jenius
 • 18. ‘Atid :  yang selalu hadir
 • 19. ‘Atiq : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq)
 • 20. ‘Ajam : orang asing, selain ‘Arab
 • 21. ‘Adnan :  salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
 • 22. ‘Arafat :  jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
 • 23. ‘Azzam :  yang berkemauan kuat (bertekad bulat)
 • 24. ‘Atha’ :  pemberian
 • 25. ‘Aththar :  yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
 • 26. ‘Aththas :  yang bersin, nama suku di Yaman
 • 27. ‘Affan :  yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifa ketiga, ‘Utsman bin ‘Affan
 • 28. ‘Afif :   yang menjaga kesucian dirinya
 • 29. ‘Aqid :  yang beraqad, berjanji
 • 30. ‘Aqqad :  yang banyak beraqad, berjanji
 • 31. ‘Ali :  yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib
 • 32. ‘Alqamah :   nama seorang shahabat
 • 33. ‘Allaf :  yang memberi  makanan binatang
 • 34. ‘Ammar :  yang banyak menta’mir, yang panjang umur, nama seorang shahabat ‘Ammar bin Yasir
 • 35. ‘Amru :  nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash 36. ‘Ayyasy :  yang panjang umur, penjual roti
 • 36. ‘Ibad :  jamak dari kata ‘abd ; hamba
 • 37. ‘Irfan :  kebaikan
 • 38. ‘Izzat :  keagungan, kebanggaan, ‘izzah
 • 39. ‘Isham :  berpegang teguh
 • 40. ‘Ishmat :  penjagaan, pegangan
 • 41. ‘Ikrimah :  nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal
 • 42. ‘Imad :   pondasi, tiang
 • 43. ‘Imarah :  Penta’miran, peramaian
 • 44. ‘Iwadh :  pengganti
 • 45. ‘Ied :  Hari besar, perayaan
 • 46. ‘Ubadah :  nama seorang shahabat, banyak melakukan ‘ibadah.
 • 47. ‘Ubaid :  diminutif/tashghir dari kata ‘Abd; hamba
 • 48. ‘Utbah :  lekuk liku lembah
 • 49. ‘Utsaimin :  nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu ‘Utsaimin;  diminutif dari “Utsman”.
 • 50. ‘Urbun :   pemberian
 • 51. ‘Ukasyah :   nama seorang shahabat
 • 52. ‘Ulwan :   judul, tema, tanda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *