Kisah Hidup Imam Syafii

Karya Imam Syafi’i
Nama kitab yang ditulis oleh Imam Syafi’i sangat banyak jumlahnya, hingga buku Biografi Imam Syafi’i ini membutuhkan empat halaman untuk menuliskan judulnya saja (hlm 221-224). Lebih dari 100 kitab itu sebagiannya kemudian dikodifikasi dalam satu kitab besar bernama Al-Umm.

Inilah kitab induk mazhab Syafi’i, berisikan pikiran Imam Syafi’i yang sangat teliti, terperinci dan menyeluruh. Selain Al-Umm, kitab Imam Syafi’i yang sangat terkenal adalah Ar-Risalah. Kitab yang disebut terakhir ini merupakan kitab ushul fiqih pertama di dunia. Kitab Ar-Risalah merupakan model baru yang unik dalam hal metode ilmiah dan tata cara istinbath dari dalil-dalil fikih, yang sampai sekarang dijadikan rujukan oleh para ulama.

Imam Syafii wafat pada malam Jum’at di penghujung Rajab tahun 204 H pada usia 54 tahun

Baca juga:  Wali Paidi 36, Wali Kacang Godog

Tags: #Imam Syafii

KISAH MBAH SOLEH DARAT DITEMUI IMAM GHOZALI
KISAH MBAH SOLEH DARAT DITEMUI IMAM GHOZALI Diriwayatkan, saat sedang tekun menulis kitab,
Syekh Jangkung, Bertapa Mengambang Di Laut Selama 8 Tahun
Syekh Jangkung (atau Saridin ) di sebut-sebut sebagai putra Sunan Muria dengan istri
KISAH EMPAT WALI QUTUB
Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke Maqam Nabi
Maqam Kewalian Gus Dur
Maqam Kewalian Gus Dur diungkapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, menurut beliau

Tinggalkan pesan "Kisah Hidup Imam Syafii"