HIZIB NASHOR Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili QS.

Diposting pada

Daftar Isi

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah dgn cambuk penjagaan Engkau. Dan dengan sifat keperkasaann Engkau. Dan dgn sifat nasor ( pertolongan ) Engkau karena kehormatan Engkau supaya Engkau menjaga orang2 yg minta dijaga dgn ayat-ayat Engkau Saya minta kepada Engkau yaa Allah. Hai Dzat yang Maha Mendengar. Hai Dzat yg Maha Dekat. Hai Dzat yg Maha Mengabulkan do’a. Hai Dzat yg menjalankan nasib. Hai Dzat yg berat siksanya. Hai Dzat yg Perkasa. Hai Dzat yang tidak akan mengalahkan orang2 yg dijaga oleh Engkau dari orang2 yg berbuat aniaya dan tidak akan memuliakan orang2 yg berbuat kerusakan. Dan dari orang2 yg berbuat keji dari tiap2 raja dan penguasa. Dan Engkau menjadikan tipuan kepada orang2 yg akan menipu diri Saya dan orang yg mengadu domba diri Saya. Dan orang yg memasang perangkap kepada Saya. Semoga Engkau menjadikan mereka yaa Gusti orang yang terperangkap sendiri sehingga mereka menjerit dalam tawanan. Yaa Allah dengan haknya Kaaf Haa Yaa ‘Aiin Shood selamatkanlah Saya dari niat jahatnya musuh2 dan temukanlah musuh itu dalam kesusahan. Atau jadikanlah musuh2 Saya menjadi kekasihku. Atau jadikanlah musuh-k2 Saya supaya disiksa dikemudian hari. Yaa Allah porak porandakanlah kumpulan musuh-musuh Saya. Yaa Allah bubarkanlah kumpulan musuh2 Saya. Yaa Allah sudahilah ( sedikitkanlah ) bilangan musuh2 Saya. Yaa Allah jadikanlah lingkaran siksa kepada musuh2 Saya. Yaa Allah datangkanlah siksa kepada musuh2 Saya. Yaa Allah keluarkanlah musuh2 Saya dgn sifat dermawan Engkau dan bebanilah tangan musuh2 Saya. Dan resahkanlah hatinya dan janganlah Engkau mendatangkan cita citanya musuh2 saya. Yaa Allah pecah belahkanlah tiap musuh2 Saya seperti Engkau memecah belahkan musuh-musuh Engkau dalam menolong para nabi Engkau dan para utusan Engkau dan para wali Engkau. Yaa Allah tolonglah Saya seperti Engkau menolong kepada para kekasih Engkau dari tiap2 musuh2 Engkau 3 x. Yaa Allah janganlah Engkau membolehkan musuh2 Saya datang dan janganlah Engkau membinasakan Saya sebab dosa-dosa Saya 3 x. Haa Miim 7 x. Sudah dipastikan jika pertolongan sudah datang kepada Saya. Haa Miim ‘Aiin Siin Qoof maka musuh pasti kalah.Yaa Allah jagalah diri Saya dari tiap2 perkara yg menyusahkan. Dan janganlah Engkau menempatkan Saya ketempat yang membahayakan. Yaa Allah semoga Engkau memberikan kepada Saya perkara yg aku harapkan Yaa Huu 3 x Hai Dzat yg Maha Memberi anugerah Saya mohon kepada Engkau pemberian cepat cepat. Yaa Tuhan Saya semoga Engkau mengabulkan permohonan Saya. Hai Dzat yang mengabulkan do’anya Nabi Nuh kepada kaumnya. Hai Dzat yg menolong Nabi Ibarahim kepada musuhnya. Hai Dzat yg mengembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub. Hai Dzat yang melepaskan kesusahan Nabi Ayub. Hai Dzat yang mengabulkan do’anya Nabi Zakaria. Hai Dzat yang menerima bacaan tasbihnya Nabi Yunus bin Mata. Saya mohon kepada Engkau dengan rahasianya do’a ini semoga Engkau menerima perkara yang aku mohonkan kepada Engkau. Dan memberikan apa yang aku mohonkan kepada Engkau. Semoga Engkau melestarikan kepada Saya dengan janji Engkau seperti Engkau telah menjanjikan kepada orang2 mu’min. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya Saya tergolong orang2 yg susah maka janganlah Engkau memutuskan apa yg Saya harapkan. Demi Dzat keagungan Engkau kecuali kepada Engkau tidak akan kalah apa yg Saya harapkan. Demi haknya Engkau jika terlambat bantuan dari saudara Saya maka jauhkanlah mereka dari Saya. Dan dekatkanlah kepada Saya bantuan dari Allah. Hai para bantuan Allah cepat cepatlah tindakan Mu dalam melepaskan kesusahan Saya. Hai para bantuan Allah mereka sudah melewati batas dan sudah berbuat semena2 dan hanya kepada Allah aku berharap. Dan cukup hanya Allah yg menolong Saya juga cukup bagi Saya hanya Allah sebaik baiknya penolong. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dgn pertolongan Allah yg Maha Tinggi dan Agung. Keselamatan terlimpah kepada Nabi Nuh dari Tuhan seluruh alam. Kabulkanlah do’a Saya aamiin 3 x. Dan putuskanlah barisan kaum yang dholim. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga shawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat sahabatnya.