DUA GOLONGAN ORANG DZIKIR

Diposting pada

Ada dua golongan orang dzikir kepada ALLAH SWT :

1. Golongan Madzub

ialah golongan orang orang yang mendapatkan cahaya iman secara langsung dari Allah tanpa harus didahului dengan berzikir lebih dahulu sehingga apabila ia berzikir dalam rangka
mencari iman itu ia tidak akan mengalami kesukaran atau halangan yg berarti. golongan ini tertera di alquran surat Ali Imron ayat 74 artinya “Allah menentukan rahmatNya kepada siapa yang dikehendakiNya dan Allah mempunyai karunia yang besar”.

2. Golongan Salik

ialah golongan orang yg sebelum mendapatkan cahaya iman harus didahului dgn berzikir lebih dahulu sehingga dalam melaksanakan zikirnya itu ia mengalami banyak sekali kesukaran2 atau hambatan2 terutama datangnya dari nafsu akan tetapi berkat perjuangan dan ketabahannya akhir ia mendapat keridhoan dari ALLAH SWT. golongan ini ada di alquran surat Al Ankabut ayat 69 artinya “Dan orang orang yang berjihad untuk (mencapai keridoan) kami, benar benar Kami tunjukkan kepada mereka jalan jalan kami.”
silahkan berpikir jangan berdebat
salam saudaraku semua
ALLAH MENYERTAI KITA SELALU.

BACA JUGA:  TURUN NAIK NYA NAFAS UNTUK DZIKIR