Kategori: Tasawuf

Mukjizat, Karamah, Ma’unah, dan Irhas Lengkap

Permalink to Mukjizat, Karamah, Ma’unah, dan Irhas Lengkap
Pengertian Mukjizat, Karamah, Ma’unah, dan Irhas ~ Rasulullah merupakan utusan Allah yang membawa ajaran-ajaran iman dan ibadah serta ditugasi untuk menyampaikan risalah tersebut kepada segenap manusia. Dan sudah menjadi fitrah bahwa sikap manusia terhadap ajaran tersebut adalah ada yang menerima dan ada yang menolak. Orang-orang yang menerima dan beriman terhadap ajaran para nabi dan rasulullah adalah

Nurun Nur, Cahaya di atas Cahaya

Permalink to Nurun Nur, Cahaya di atas Cahaya
Tentang Cahaya di atas Cahaya terdapat dalam Surah an Nur ayat 35 – 38. Allah (memberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan (bintang yang bercahaya) seperti mutiara yang menyalakan minyak dari pohon

Tingkatan dalam Tasawuf

Permalink to Tingkatan dalam Tasawuf
Pada dasarnya, ajaran Tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat pada Allah dan Tasawuf  menjauhkan dari pengaruh-pengaruh selain Allah. Kemudian dengan Tasawuf  maka terbukalah hijab yang menutupinya. Tingkatan dalam tasawuf, yang meliputi: Maqom Taubat (  التوبة ), yaitu meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan demi menjunjung

Telinga Berdenging, Panggilan dari Rosullullah?

Banyak orang bertanya kenapa terkadang telinga bersuara “Nging” ? Apa sebab musababnya, karena musababnya ada yang mengatakan dengan tidak berpedoman, bertahayul dan sangkaan jelek terhadap hal itu? Sesungguhnya suara “NGING” dalam telinga, itu ialah Sayyidina Rosullullah Saw sedang menyebut orang yang telinganya bersuara “NGING” dalam perkumpulan yang tertinggi (malail a’laa) dan supaya ia ingat pada sayyidina

Cara Membedakan Nafsu atau Bukan

Permalink to Cara Membedakan Nafsu atau Bukan
CARA MEMBEDAKAN ANTARA NAFSU ATAU BUKAN “Jika ada dua perkara yang tidak jelas (meragukan) bagimu, maka lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah ia karena tidaklah terasa berat bagi nafsu, kecuali sesuatu yang benar.” —Syekh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikam

Galau, Berarti Masih Terhalang MenyaksikanNya

Permalink to Galau, Berarti Masih Terhalang MenyaksikanNya
Galau, Berarti Masih Terhalang MenyaksikanNya Jika hatimu masih merasa galau dan sedih berarti masih terhalang untuk menyaksikan-Nya.” —Syekh Ibnu Atha’illah dalam kitab Al-Hikam. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa jika hati kita masih merasakan galau, sedih dan gelisah terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, berarti hati kita masih terhalang dari melihat Allah dengan mata batin. Jika tidak,

Jin Qarin dan Malaikat Qarin Yang Mendampingi Manusia

Permalink to Jin Qarin dan  Malaikat Qarin Yang Mendampingi Manusia
Jin Qarin dan Malaikat Qarin Yang Mendampingi Manusia , pada umumnya Jin Qarin ini bertugas mendorong dampingannya untuk berbuat kejahatan. Dia membisikkan was-was, melalaikan salat, berat ketika hendak membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang dampingannya membuat ibadah dan kebaikan.

Mencapai Makrifat Dzatullah

Permalink to Mencapai Makrifat Dzatullah
Makrifat Dzatullah, Dalam penglihatan kepada Allah walau sudah ditampakkan dengan jelas yang tidak teralingi lagi tak perlu diterangkan secara fulgar atau apa adanya. Sebagaimana pendapat Imam besar Al Ghazali, ilmu mukasyafah adalah ilmu yang tersembunyi, dan hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mengenal Allah.