Kategori: Tasawuf

KALAM HIKMAH ULAMA SUFI

Permalink to KALAM HIKMAH ULAMA SUFI
KALAM HIKMAH ULAMA SUFI a) SYEIKH JUNAIDI AL BAGHDADI – Seorang sufi bukanlah hanya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya. Sehingga untuk sara kehidupannya orang tersebut menggantungkan diri hanya pada pemberian orang lain. Sifat-sifat seperti itu sangatlah tercela. Kerana sekali pun ia sufi, ia harus tetap bekerja keras untuk menampung

 Tingkatan Maqom Para Wali Allah

Permalink to  Tingkatan Maqom Para Wali Allah
Dalam kitab salaf, Wali Allah itu ada 85 macam. Berikut ini adalah beberapa macam wali Allah beserta tugas-tugasnya, dan secara garis besar terdiri dari sembilan tingkatan wali Allah.. 1. Wali Quthub atau wali aqthob Wali ini memiliki kedudukan tertinggi di antara para wali Allah lainnya. Wali aqthab ini memimpin seluruh wali yang berada di alam

Waliyullah yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah

Permalink to Waliyullah yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah
Waliyullah yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah Banyak Waliyullah yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah swt. Kali ini yang akan kita bahas hanya 3 orang Waliyullah yang pernah diajak berdialog langsung oleh Allah. Wali Allah adalah hamba yang memilki kedudukan atau derajat tinggi di sisi Allah, seperti yang digambarkan oleh Alquran ” Ingatlah,

Jangan Meremehkan Wirid Sebab Belum Datangnya Warid

Permalink to Jangan Meremehkan Wirid Sebab Belum Datangnya Warid
Ngaji Al-Hikam Pasal 77-79 Jangan Meremehkan Wirid Sebab Belum Datangnya Warid اِذاَ رَأيْتَ عَبْداً أقاَمهُ اللهُ تعالى بِوُجُودِ الاَورَدِ وَاَدَمَهُ عليهاَ مَعَ طُولَ الامساَدَ فَلاَ تـَسْتحْقِرَنَّ ماَمنَحَهُ مَولاهُ لاَنَّكَ لم تَرَعليهِ سِيماَ العاَرِفِينَ ولاَ بَهْجَةَ المُحِبِّينَ فَلولاَ واَرِدٌ ماكاَنَ وِرْدٌ “Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Alloh dalam menjaga wiridnya, dan sampai lama tidak

Kenapa Hati Tetap Gelisah, Meski Rajin Ibadah

Permalink to Kenapa Hati Tetap Gelisah, Meski Rajin Ibadah
“PENYEBAB HATI TETAP GELISAH MESKI RAJIN BERIBADAH” Berikut ini sebuah cerita dari Abu Yazid Al-Busthami, yang insya Allah, dapat kita ambil pelajaran daripadanya; Di samping seorang sufi, Abu Yazid Al Busthami juga adalah pengajar tasawuf. Di antara jamaahnya, ada seorang santri yang juga memiliki murid yang banyak. Santri itu juga menjadi kyai bagi jamaahnya sendiri.

Dialog Syeh Abdul Qodir Jailani Dengan Allah swt

Permalink to Dialog Syeh Abdul Qodir Jailani Dengan Allah swt
Dialog Syeh Abdul Qodir Jailani Dengan Allah swt,Dialog batiniah antara syeh Abdul Qodir dengan Allah swt, yang diterima melalui ilham qolbu dan penyingkapan Ruhani ( Kasyaf Ma’nawi) yg kami kutib dari Risalah Al Ghautsiyyah.  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Sang Penghapus Duka. Shalawat atas manusia terbaik, NabiMuhammad. Berkatalah

Kenali Jenis Jenis Nafsu Lalu Kendalikan Nafsumu

Permalink to Kenali Jenis Jenis Nafsu  Lalu Kendalikan Nafsumu
Jenis Jenis Nafsu terdiri dari dua golongan yaitu Nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Nafsu ada yang baik, yaitu nafsu yang tidak bertentangan dengan perintah maupun larangan yang Allah tetapkan. Jika nafsu yang buruk, yaitu nafsu yang hanya untuk memenuhi keinginan pikirannya saja, tanpa melibatkan hati nurani dan ketetapan Allah.    Jenis Nafsu yang buruk :

Rahasia Titik Ba

Permalink to Rahasia Titik Ba
Assalamualaikum Wr Wb .. Kanjeng Sunan Kalijaga berkata kepada Sunan Bonang, : “Yaa Syeikh, ajari aku tentang islam,tidak perlu banyak2..cukup satu TITIK BA saja yg ada dalam Bismillah…” “Seluruh kandungan rahasia Al-Qur’an ada di dalam Al-Fatihah.Dan semua yg ada dalam Al-Fatihah ada di dalam Bismillaahirrahmaanirrahiim,dan setiap kandungan yg ada dalam Bismillaahirrahmaanirrahiim ada di dalam huruf

Sekelumit tentang Macam-macam Ruh

Permalink to Sekelumit tentang Macam-macam Ruh
Rahasia roh ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al Isra’ :85 “Dan mereka bertanya kepadamu tentang Roh, katakanlah : Roh itu termasuk urusan-Ku (amr-Tuhanku) dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit .” Macam-macam Ruh:

Puasa Sebagai Sarana Menemui Allah

Puasa Sebagai Sarana Menemui Allah “Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya”. (HR Bukhari) ‘Suatu hari Nabi saw. mendengar seorang wanita tengah mencaci-maki hamba sahayanya, padahal ia sedang berpuasa. Nabi saw. Segera memanggilnya. Lalu beliau menyuguhkan makanan seraya berkata, “Makanlah hidangan ini!” Keruan saja, wanita