GURU-GURU MBAH MOEN Orang hebat Tidak hanya ditentukan ijtihadnya dalam thalabul Ilmi, tapi juga didukung Dan dibentuk oleh orang-orang hebat.

Ketika Mbah Dalhar Watu Congol memberi ijazah kepada seorang nonmuslim dengan Fatihah satos sholawat satos, maka dengan khidmad orang itu membaca Fatihah satos sholawat satos, fatihah satos sholawat satos