Category: Humor Sufi

Humor Sufi : Kisah Abu Nawas dan Kambing

Permalink to Humor Sufi : Kisah Abu Nawas dan Kambing
Di negeri Persia hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Kharizmi, lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerahnya, tetapi sayang usia perkawinannya yang sudah mencapai lima tahun tidak juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, setelah shalat Ashar di Mesjid ia bernazar, “ya Allah swt. jika engkau mengaruniai aku seorang anak maka

Humor Sufi : Abu Nawas Dan Menteri Bertelur

Permalink to Humor Sufi : Abu Nawas Dan Menteri Bertelur
*Humor Sufi : Abu Nawas Dan Menteri Bertelur Pada suat hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil sepuluh orang Menterinya “Kalian tahu didepan Istana ini ada sebuah kolam.Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul kepermukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas.”

Kisah Abunawas Pengawal Raja

Permalink to Kisah Abunawas Pengawal Raja
Alkisah, Abunawas bertugas menjadi pengawal raja, kemanapun Raja pergi Abunawas selalu ada didekatnya . Raja membuat Undang Undang kebersihan lingkungan, yang pada salah satu pasalnya berbunyi, Dilarang buang air besar di sungai kecuali Raja atau seijin Raja, pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati.  Suatu hari Raja mengajak Abu nawas berburu ke hutan, saat itu Raja kebelet buang air besar, karena di hutan maka Raja