Kategori: Tasawuf

Dzun Nun al Mishri, Perjalanan Spiritual

Permalink to Dzun Nun al Mishri, Perjalanan Spiritual
Dzun Nun al Mishri , lahir di Akhwim kawasan Mesir Hulu tahun 155 H meninggal pada tahun 245 H. Menurut beberapa riwayat, Dzun Nun al Mishri adalah seorang sufi yang terkenal dengan keluasan ilmunya, kerendahan hatinya, dan budi pekertinya yang baik. Dzun Nun al Mishri cenderung mengaitkan ma’rifat dengan syari’at, seperti katanya berikut: ” Tanda

Ibn Faridh, Kumpulan Syair Yang Menyentuh Qolbu

Permalink to Ibn Faridh, Kumpulan Syair Yang Menyentuh Qolbu
Ibn Faridh, Kumpulan Syair Yang Menyentuh Qolbu. Beliau merupakan sufi yang pandai bersyair, syair syairnya merupakan ungkapan perasaan cintanya kepada Ilahi. Cinta Ilahi inilah yang menjadi corak utama dari Sufi Ibnu Faridh, Diantara banyak puisi puisi Ibnu Faridh, salah satu yang mengungkapkan ketersingkapan Kolbunya adalah: O Samiri !  Roh Makkah adalah rohku; Pujilah andaikan kau

Iblis Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid

Permalink to Iblis Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid
Kisah Iblis Menolong Seorang Pemuda Ke Masjid, ini bermula ketika seorang pemuda bangun pada awal pagi untuk sholat Subuh di masjid. Dia berpakaian, berwudhu dan berjalan menuju ke masjid. Di pertengahan jalan menuju ke masjid, pemuda tersebut jatuh dan pakaiannya kotor. Dia bangkit, membersihkan bajunya dan pulang kembali ke rumah. Di rumah, dia berganti baju, berwudhu

Mursyid yang Wali Allah

Permalink to Mursyid yang Wali Allah
Mursyid yang Wali Allah, ketika kita akan menempuh “jalan tasawuf kita di akan dibimbing  oleh mursyid, Carilah mursyid yang wali Allah. Ciri-ciri dari seorang mursyid yang wali Allah : 1. Syarat yang mutlak harus dimiliki seorang wali yang mursyid adalah mereka berpegang teguh pada Qu’ran dan Hadist tidak pernah meninggalkan syariah dan sunnah. Karena tak

Abu Sulaiman Darani, Kolbu Bercahaya

Permalink to Abu Sulaiman Darani, Kolbu Bercahaya
Abu Sulaiman Darani, berasal dari Daran, Damaskus, Syria.  Yang wafat pada tahun 215 H. Abu Sulaiman Darani ber kata , “Tidak seorang pun bersikap asketis ( zuhud) terhadap pesona dunia ini kecuali yang ada pada kalbunya, oleh Allah, diletakkan cahaya yang membuatnya selalu terpesona oleh hal akhirat.” Dalam hal ini Abu Sulaiman al-Darani, menjadi landasan pengetahuan

Wali Allah Punya Karomah Yang Berbeda-beda

Permalink to Wali Allah Punya Karomah Yang Berbeda-beda
Mengenai Karomah para Wali, Berdasarkan kitab Al-Tabaqat al-Kubra karya Imam 'Abdul Rauf al-Munawi r.a. dan juga dalam kitab Mawaqi' al-Nujum karya Syaikh al-Akbar Ibnu 'Arabi r.a. Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib, hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka.

Cara Makrifat Kaum Sufi

Permalink to Cara Makrifat Kaum Sufi
Cara Makrifat Kaum Sufi,    Berbagai cara  dilakukan oleh kaum sufi untuk bermakrifat kepada Allah swt. Dalam Surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman:  “Maka barang siapa yang ingin menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan baik dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah.” Ayat di atas itulah yang  menjadi pegangan mereka untuk mencapai tujuan

Dzikir Lisan Menuju Makrifat Kepada Allah swt

Permalink to Dzikir Lisan Menuju Makrifat Kepada Allah swt
Sebelum baca dzikir lisan lebih baik baca dulu artikel dengan judul Proses Berdzikir karena Dzikir Lisan adalah sambungan dari Proses Ber dzikir . Dzikir yang dilakukan oleh lisan, diucapkan oleh mulut, yang di suarakan baik dengan suara yang nyaring ataupun pelan. Lafal yang dibaca dalam berdzikir berupa bacaan yang intinya permintaan maaf kepada Sang Khalik. Dengan

Inilah Bacaan Dzikir Nafas Yang Sebenarnya

Permalink to Inilah Bacaan Dzikir Nafas Yang Sebenarnya
Dzikir Nafas Maksudnya adalah Dzikir yang beriringan dengan irama nafas, melaksanan dzikir ketika menghirup dan menghembuskan nafas tanpa melambatkan atau mempercepat irama nafas, sebab jika melambatkan atau mempercepat irama nafas maka akibatnya sangat berbahaya bagi tubuh. Sebelum melaksanakan Dzikir Nafas harus benar-benar menguasai Dzikir Lisan, jika Anda belum membaca Dzikir Lisan sebaiknya Anda Membacaya dahulu

Qusyairi diajari Berbagai Ilmu oleh Nabi Khidir

Permalink to Qusyairi diajari Berbagai Ilmu oleh Nabi Khidir
Kisah ini tentang Nabi Khidir yang mengajarkan berbagai macam ilmu kepada al-Qusyairi, dengan bekal ini al Qusyairi menulis ribuan kitab yang menjadi rujukan dan pedoman bagi ulama’ sesudahnya. Tatkala Abul Qosim al-Qusyairi, baru meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu ke Bukhara. Sejenak ia teringat betapa pakaian yang dikenakannya terkena percikan najis saat ia bekerja membantu